Management of innovation

I describe myself as an innovative soul. I am a person who is constantly on a journey of exploring ways to improve and find new things, new services or products that bring added value to an individual, group of people or to an organization. Innovation is crucial to any company to keep vital. In order to keep in the market, we must constantly develop and find new things.

My exploring and research about this topic is still in the beginning but I am sure it will be a great ride to take!

More thoughts about the matter:

Johtajuudella elinvoimaetua organisaatiolle (Linkedin January 5th 2021)
Minun tehtäväni on muistaa, että taloudellinen menestys on merkki terveestä yrityksestä, mutta se ei ennusta elinvoimaisuutta. Minun tehtäväni on keskittyä elinvoimaetuun kilpailuedun sijaan, sillä se luo yritykselle kestävää kehitystä. Mikä lohdullisinta, se itse asiassa ei ole yksin minun tehtäväni vaan organisaation johtajuuden tehtävä.   

Kotoutumisen palveluinnovaatioiden mahdollistajat ja esteet (Linkedin November 25th 2020)
Osallistuin eilen pohjoismaiseen kielikoulutusselvitykseen haastateltavana. Meillä oli mielenkiintoinen keskustelu polveillen verkossa toteutettavasta kotoutumiskoulutuksesta, eriyttämisen malleista ja työllistymisestä aina syvemmälle rakenteisiin asti. Minulta kysyttiin, mitä rakenteissa pitäisi muuttaa. Katsoin kelloa ja mietin, kuinka syvälle tässä kannattaa mennä.

Prerequisites and obstacles of innovation in Finnish employability services Linkedin January 11th 2021
To be able to adapt to an ever-changing environment, organization needs to be ambidextrous, meaning it needs to balance between explore and exploit, the need to innovate and the need to produce. It needs to balance and actively recognize and capture the value of its dynamic capabilities instead of only focusing on operational capabilities. To be able to capture the value of ideas to innovations, organization must enable the relational and network dynamics. (Uhl-Bien & Arena 2018) In this essay I focus on prerequisites and obstacles of innovation in organizations providing employability services through the public procurement process.

Integration in Finland – enabling collaboration (Linkedin February 3rd 2019)
Problem is the scattered system. Call for bids is turning teachers and coaches against each other and hiding all the good practices behind the business confidentiality. Long term development is impossible and in vain. Some projects and meetings might gather the service providers to sit on the same table but sitting in the same meeting, doesn’t mean that we collaborate. To play with is different than to play against.

Haasteita edessä #VerkkoSIB Arffman blog post 4th of July 2019
Tammikuun organisaatiomuutosten myötä sain silloiset kolme SIB-projektia johdettavakseni. Ensimmäiset tiimiytymisen askeleet oli jo otettu ja istahdimme saman pöydän ääreen Mannerheimintiellä. Tiimipäivässä puhuttiin, hiottiin, tunnistettiin ongelmia ja sitten palattiin sorvin ääreen. Yhdistävä tekijä kolmen projektin välillä oli oikeastaan vain verkossa toteutettavan suomen kielen opetuksen ohut lanka, jonka varaan yritimme yhteistyötä rakentaa. Maalis-huhtikuussa projektissa kävi suurkato, kun projektin viidestä työntekijästä kolme irtisanoutui. Myös asiakkaita oli vähän. Olin mielessäni tammikuussa antanut SIB:ille pari kuukautta armonaikaa, mutta sisu ei antanut periksi luovuttaa palvelusta, johon todella uskoin. Koin, että kaiken on muututtava.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: